Monday, November 4, 2019

BÁN CỜ TƯỚNG, CỜ VUA CAO CẤP (BẰNG SỪNG VÀ XƯƠNG TRÂU)

Ông chú e chuyên sản xuất bộ cờ loại này (cờ xương trâu và sừng trâu), ông nhờ em đăng lên xem ai mua ko?

Các bác vào đây xem ảnh và giá cả:http://www.cotuongvn.blogspot.com/


1 comments:

Gopika Raj said...

Worth reading. Post gains everyone’s attention. Keep writing.nata coaching centres in chennai

Post a Comment