Thursday, July 16, 2009

Prevx 3.0.1.65 FREE (768.55K)

Use Prevx 3.0 free (see terms) to check if your PC is infected by malicious software such as rootkits, trojans, viruses, worms, bots, spyware and adware. Millions of people use Prevx 3.0 in this way for added security. They like the ultra-fast scans and the fact that Prevx 3.0 does not slow their PC in any way. Should Prevx 3.0 detect infections missed by your existing security product(s) you can always upgrade to add malware removal and protection at any time or report the infection to your existing security vendor. It's a great way to boost your PC security free of charge. Many Prevx 3.0 users run the fast scan to check their PCs several times a day.


Link to download:

====================================================================

http://www.mediafire.com/?kddw2myfoz0
====================================================================

Introduce by Vietnamese:

Như chúng ta thấy, các chương trình diệt virus thường không bắt kịp với các mối đe dọa, do vậy thỉnh thoảng bạn lại bắt gặp máy tính của bạn có các malware nhưng phần mềm diệt virus trên máy tính của bạn vẫn không làm gì được. Tồi tệ hơn nữa, đôi khi bạn còn phát hiện thấy các rootkit trên các server mạng đã download vài GB các hình ảnh khiêu dâm thông qua sự thay đổi luồng dữ liệu (ADS). Các phiên bản của Norton đã được cài đặt sẵn trên mỗi máy chủ đó, nhưng nó không thể phát hiện rootkit bởi vì chúng boot trên zero-ring trước khi các ứng dụng antivirus tải và cho hệ điều hành thấy rằng mọi thứ đều bình thường. Không có cái gì có thể quan sát được ADS vậy nên các chương trình diệt virus không thể bắt được việc download tại đây.

0 comments:

Post a Comment